Najnowszy wpis

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Opublikowane w magda

Pracownik biurowy – staż

Starostwo Powiatowe w Jaworze poszukuje osób chętnych na staż do wykonywana prac biurowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, który wówczas za okres stażu może wypłacać stypendium w wysokości 1565,00 zł brutto. Wymagania: *wykształcenie…

Opublikowane w magda

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Parafia Rzym.-Kat. św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie, 59-420 Bolków, Pl. Jana Pawła II 1 zaprasza do złożenia oferty handlowej na: Konserwację i restaurację kamiennego sakramentarium z kościoła pw. św. Barbary w Wolbromku

Uwaga! Zmiana rozkładu jazdy

Uwaga! W związku z utrudnieniami w ruchu spowodowanymi robotami drogowymi przeprowadzanymi na terenie Jawora, wprowadzone zostaną zmiany godzin jazdy na liniach: 501, 502, 503, 504, 505 i 506. Zmiana wchodzi w życie 12.09.2023 r. Nowe rozkłady dostępne w linku Rozkład…

Opublikowane w magda

[V EDYCJA]: „Odkryj Jaworskie” w obiektywie!

Aneta Kucharzyk Starosta Powiatu Jaworskiego zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii krajobrazowej z powiatu jaworskiego do udziału w V edycji Konkursu Fotograficznego pt. „Odkryj Jaworskie”. Tradycyjnie zadaniem uczestników będzie ukazanie najpiękniejszych walorów krajobrazowych powiatu jaworskiego. Termin przesyłania zdjęć: do 9 października br.,…

Zarządzenie Starosty NR 55/2023

ZARZĄDZENIE NR 55/2023 Starosty Jaworskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia…

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Jaworski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 38 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)…

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 W związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020 Starosta Jaworski zaprasza…

Zarządzenie starosty 53/2023

ZARZĄDZENIE NR 53 ./2023Starosty Jaworskiegoz dnia 22 sierpnia 2023 r.w sprawie zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w JaworzeNa podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998…

Opublikowane w magda

Zarządzenie Starosty 52/2023

ZARZĄDZENIE NR .􀀃.2.J.12023Starosty Jaworskiegoz dnia 16 sierpnia 2023 r.w sprawie zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracypracowników Starostwa Powiatowego w JaworzeNa podstawie art. 34 ust. I i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o…

Opublikowane w magda

Zarządzenie Starosty Powiatu Jaworskiego

Starosta Jaworskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl do publicznej wiadomości zostało wywieszone Zarządzenienr 51/2023…

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Jaworski w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje następujące zadania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo. Wniosek o uzyskanie środków na zadanie pn. „Poprawa…

Opublikowane w magda